Semináře a workshopy Duševní akademie 

Fyzické semináře

Lektoruji vlastní originální semináře - pravidelně pro veřejnost, po dohodě pro uzavřené skupiny a firmy (dle připraveného konceptu nebo na míru dle potřeby). Seminář lze realizovat od 3 hodin (ochutnávka) až po 2 školící dny na dané téma. Moduly mohu kombinovat. Přednášky na zvolené téma sestavím po dohodě.

Témata programů

Vybíjení napětí a práce se stresem

(psychohygiena)

Všichni se dostáváme do stresových situací, ať se nám to líbí nebo ne. Prvním krokem je umět se nadměrného, zahlcujícího a destruktivního stresu zbavit (na fyzické a psychické úrovni). Dalším krokem je naučit se k sobě, k druhým a ke světu vztahovat takovým způsobem, abychom příliš mnoho stresu nevytvářeli. Vyzkoušejte praktické postupy zvládání stresu a naučte se k realitě přistupovat tak, aby vás neničila. 

Zážitkově pedagogické workshopy a teambuildingy 

Chcete se uvolnit nebo zažít příjemné a osvěžující chvíle s druhými lidmi? Chtěli byste se seznámit nebo utužit vztahy ve skupině? Máte chuť zažít něco nevšedního a zábavného? Vytvořím vám zážitkový workshop nebo teambuilding na míru. Zážitkově pedagogické workshopy a teambuildingy  mohou být hravé, sebepoznávací, kreativní, prožitkové, stmelující.

Objevování a prosazování osobních hranic

Rádi byste pracovali na prosazování a ochraně svých osobních hranic? Nevíte, proč se k vám lidé chovají způsobem, který je nepřijatelný? Máte pocit, že vás druzí zneužívají? Neumíte se za sebe postavit a nevíte proč? Rádi byste pracovali na svém sebevědomí a naučili se lépe chránit proti zneužívajícím nebo agresivním lidem? Najděte své osobní hranice a posilte je.


Trénink antimanipulativní a asertivní komunikace

Potřebujete se naučit jasně komunikovat své hranice nebo se naučit, jak komunikovat s agresivními a manipulujícími osobami? Postavte se za sebe a nenechte se zneužívat. Naučím vás, jak správně v různých situacích komunikovat a zdravě se prosazovat. Trénink empatické a nenásilné komunikace

Chcete se stát lepšími a vyhledávanými společníky? Máte potřebu lépe rozumět druhým lidem? Chcete budovat hlubší a kvalitnější vztahy a umět být pro druhé oporou? Nebo potřebujete lépe zvládat nepříjemné a emočně náročné mezilidské situace? Naučte se principům empatické a nenásilné komunikace a staňte se tak dobrým přítelem, rodičem nebo kolegou. 

Vnitřní schémata a mentální programy

Všichni si z dětství v sobě neseme hluboko ukryté mentální vzorce a jádrová přesvědčení o sobě, druhých a světě. Nevědomě podle nich žijeme a rozhodujeme se. Ovlivňují kvalitu našeho života a podílejí se tak na vytváření našeho osudu. Negativní jádrová přesvědčení se aktivují, když se věci neodehrávají tak, jak by podle nás měly. Ve chvílích neúspěchu, ztráty nebo zklamání se aktivují a ničí nám život. Jaké jsou ty vaše vzorce? A jakým způsobem se snažíte kompenzovat svůj nedostatečný pocit vlastní hodnoty? Vydejte se na cestu do svého nitra a pochopte své hluboké životní vzorce a prožívání. 

Sebepoznání a vlastní identita

Kdo jsme? Co nás charakterizuje? Jaká minulost nás utváří? Kam směřujeme? Jaké jsou naše životní milníky a jaká rozcestí nás ještě čekají? Jak sebe vnímáme a jak nás vnímají druzí? Jaké jsou naše silné a slabé stránky? Vydejte se na cestu sebepoznání a začněte si v sobě dělat pořádek. 

Nevědomé obsahy naší mysli 

Naše životy jsou z velké míry ovlivňovány a řízeny nevědomými procesy naší duše. I když si myslíme, že většinu věcí máme pod kontrolou a svobodně se rozhodujeme, z velké části je to jen iluze. Naše myšlení, chování a rozhodování je ovlivněno především tím, o čem vědomě nevíme. Ale pokud se vydáme na cestu zvědomování a objevování našeho nevědomí, budeme se stávat svobodnějšími a integrovanějšími osobnostmi. Co se v našem nevědomí skrývá a jak své nevědomí navštívit? 

Práce s emocemi (se strachem a úzkostí, hněvem, smutkem…)

K čemu jsou emoce dobré a jak nám mohou škodit? Jak se nenechat emocemi ovládat a jak se naučit emoce přijímat? Jak využít energii emocí pro naše cíle a žít s nimi v harmonii? Všechny emoce mají svůj hluboký smysl a účel. Jsou s námi od narození až do smrti a nikdy se jich doopravdy nezbavíme – jen je můžeme rozpustit, posílit, usměrnit nebo potlačit. Ale když je budeme dlouhodobě potlačovat, bude to ničit nás i naše vztahy. Jak tedy efektivně a konstruktivně pracovat s emocemi? 

Identifikace vlastních potřeb, hodnot a smyslu

Všichni v sobě máme nenaplněné potřeby, vybudované hodnoty a tendenci dosahovat smysluplnosti v životě. Jaké potřeby se vám nedaří nasytit? Jaké vrozené potřeby vlastně všichni máme? A jak souvisejí s našimi vědomými a nevědomými hodnotami? Co nás naplňuje v životě smyslem nebo jak smysluplnosti v životě dosáhnout? A jak to všechno souvisí s motivací a seberealizací? 

Práce s vnitřním dítětem a vnitřním kritikem

Téma vnitřního dítěte je o hlubokém prožívání své citlivosti a křehkosti, kterou v sobě máme uloženou. Vnitřní dítě je vývojově nejstarší složka naší osobnosti, která zažila zranění, zklamání, rány, ale také radosti, nadšení z objevování a intimní sytící blízkost pečujících osob. Někdo dostal více prvního, někdo více druhého. Každopádně všichni máme v sobě emočně nabité vnitřní dítě, které potřebuje pozornost a péči, abychom žili plnohodnotný, kreativní a vitální život. Vnitřní kritik je vypěstovaná složka vycházející z internalizací ideálů, zákazů a příkazů našich rodičů a autorit. A když je vnitřní kritik dominantní a agresivní, týrá nás a ničí nám život. Jak s těmito vnitřními složkami pracovat, abychom žili naplněný život?

Podpora sebelásky a lásky v našem nitru

Máte se dostatečně rádi? Dokážete se přijímat a být k sobě laskaví? Pokud dokážeme být vůči sobě citliví a soucitní, budeme vůči sobě smířlivější a méně kritičtí. Neznamená to, že už nebudeme na ničem pracovat a že máme na osobnostním rozvoji "hotovo", ale vytvoříme si hezčí život a otevřeme si tak pole pro kvalitnější seberozvojovou práci a lepší vztahy. 

Aktivní meditace 

antistresové, harmonizační, vitalizační, katarzní, zaměřené na sebepřijetí nebo na prožívání a integraci hranic 

Rádi byste se zbavili napětí, myšlenek a prohloubili vnímáni sebe sama? Koncept aktivních meditací slouží k tomu, abychom efektivně zpracovali svůj stres, pocity a myšlenky. Aktivní meditace nás odreagují, nastartují kreativní proces, prohloubí naše vhledy a sladí naší duši s tělem. Nabízím (neautorské) originální meditace na různá témata – zpracování vývojových archetypů člověka, práce s hranicemi a sladění se svým bytostným já, aktivace vitální energie, vyprázdnění mysli nebo meditace laskavého sebepřijetí. Meditace se skládají ze 4 – 8 fází a trvají cca 60 minut.

Bioenergetická cvičení, biodynamické masáže a psychoterapeutická práce s tělemVe svém těle máme uložené emoce, stres a bloky, které nám brání volně prožívat a svobodně žít. Specifickou terapeutickou prací můžeme tyto fixované obsahy rozpustit a obnovit tak svojí vitální energii. Pracuji s bioenergetickými cvičeními, léčivým dotykem a biodynamickými terapeutickými masážemi. 

Laskavá práce s dotykem jako cesta k otevření svého srdce a citlivosti 


Práce s laskavým dotykem je léčivá a vyživující. Každý z nás potřebuje přijetí, laskavý dotyk a blízkost (pokud nejsme naučeni jinak, nemáme bloky a strachy z blízkosti a pokud nejsme emočně otupělí). Na základní úrovni po tom všichni toužíme a od dětských let jsme blízkost a něhu bytostně potřebovaly. Pokud jsme je nedostaly, docházelo k deprivaci. Vyzkoušejte si v bezpečném prostředí, jaké dotyky vám dělají dobře a co si potřebujete dosytit. 

Duševní akademie

Komplexní online trénink


 • Máte chuť pracovat na svém osobnostním růstu? A to z pohodlí domova?
 • Přepadají vás silné emoce, kterým nerozumíte? 
 • Potřebujete se v sobě zorientovat?
 • Pochybujete o sobě a nedaří se vám v životě? 
 • Jsou ve vašem životě konflikty a nedorozumění s druhými lidmi? 
 • Zažíváte pocity frustrace? 
 • Máte dojem, že váš život nemá smysl? 
 • Nebo se jen chcete přiblížit ke své duši a cítit se v životě lépe?


Tak to by se vám mohl hodit online trénink "Duševní akademie"!


Pusťte si úvodní video k online tréninku Duševní akademie!


Online trénink obsahuje

 • 20 neveřejných videí (s celkovým časem 7 hodin a 15 minut!)
 • více jak 80 praktických cvičení 
 • z toho více jak 40 audionahrávek ke stažení (relaxací, imaginací a meditací)
 • 17 lekcí  na 18 týdnů samostudia pod vedením instruktážních videí a audionahrávek. 
 • Moduly obsahují barevná skripta, praktická cvičení a úkoly na každý týden dle tématu.

BONUS  ZDARMA k online tréninku

 •  PDF Kniha o Duši
 •  Přístup k uzamčeným článkům v sekci blogu


 • Online trénink "Duševní akademie" je systematický program věnující se všem důležitým životním oblastem. Postupně díky "Duševní akademii" odhalíte nejasnosti a zákoutí vaší duše a pomocí cvičení si zharmonizujete různá osobní témata a obtíže ve vaší duši. 


  Program vychází z psychologických a psychoterapeutických poznatků a zkušeností. 


  Trénink volně navazuje na "Knihu o duši", je však naprosto plnohodnotný sám o sobě.


  Jednotlivé moduly na sebe navazují a postupně staví na předchozích tématech a osobní zkušenosti absolventa.

  Rádi byste se dozvěděli víc? Nevíte, zda by byla Duševní akademie vhodná pro vás?

    Napište mi zde a rád odpovím na vaše dotazy:


  Objednejte si online trénink s garancí vrácení peněz do 14 dnů od zakoupení!