Mgr. Bc. Josef Křížek


Vystudoval jsem sociální práci a komunitní krizovou práci na Karlově Univerzitě. Jsem absolventem psychodynamického psychoterapeutického výcviku a Pražské psychoterapeutické fakulty na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Také jsem absolvoval řadu sebezkušenostních a odborných seminářů z oblasti psychologie, psychoterapie, sociální práce a managementu. V současné době jsem v integrativním body-psychoterapeutickém výcviku.


Jsem zakladatelem skupinového konceptu "zážitkové terapie", kde kombinuji zážitkovou pedagogiku, fokusing, meditace a různé psychoterapeutické přístupy. Ve své práci propojuji psychodynamickou psychoterapii s kognitivně-behaviorálním přístupem, koučinkem, humanistickou psychologií a přístupem zaměřeným na tělo a emoce. Pracuji pod odbornou supervizí.


Mezi mé radosti a zájmy patří četba odborné literatury, procházky v přírodě, pití zeleného čaje, kultura, kung-fu a čas trávený s přáteli. 


VZDĚLÁNÍ


Akademické vzdělání

 • PVŠPS, Pražská psychoterapeutická fakulta
 • ETF UK, magisterský studijní obor Diakonika (krizová a komunitní práce)
 • ETF UK, bakalářský studijní program Sociální práce


Výcviky a semináře (psychosociální oblast): 

 • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS (6 let)
 • započatý dlouhodobý výcvik v Integrativním bodyworku a body-psychoterapii (MUDr. Tomáš Morcinek)
 • Kognitivně-behaviorální terapie depresí a úzkostných poruch (Mgr. Katarina Durecová)
 • Úvod do Dialekticko-behaviorální terapie - DBT (Bc. Renata Tumlířová)
 • Sebezkušenostní skupina pro pomáhající profese na základě Gestalt psychoterapie (TERRA)
 • Výcvik v motivačních rozhovorech (Mgr. Jan Soukup)
 • Výcvik v koučinku dle standardů ICF (PhDr. Jana Lazarová)
 • Výcvik ve fokusingu (Barbora Matějová)
 • Individuální plánování 
 • Základy asertivní komunikace  
 • Zajišťování zakázky a potřeb klientů  
 • Komunikace s klientem v poradenství  
 • Skupinový terapeutický trénink katarzních technik a meditací 
 • Biodynamické masáže v psychoterapii (MUDr. Tomáš Morcinek a další)
 • Semináře tanečně-pohybové terapie (MUDr. Radana Syrovátková, Mgr. Klára Čížková)
 • Základy logoterapie a logodiagnostiky (doc. Karel Balcar)
 • Strukturované metody logoterapie a další (doc. Karel Balcar)


Praxe a stáže v psychosociální oblasti

 • Více jako 500 hodin stáže v různých organizacích poskytující sociální služby (osoby se schizofrenií - Bona, domov pro seniory Bohnice, osoby bez přístřeší Naděje, děti a mládež - diagnostický ústav Dobřichovice, děti s poruchami učení, dětský domov se školou, dům na půl cesty; hospic pro osoby s roztroušenou sklerózou, doléčovací centrum pro osoby zavislé na (nealkoholových) návykových látkách Podané ruce aj.
 • 4 roky práce v nízkoprahovém zařízení a streetwork pro děti a mládež YMCA Praha (prevence sociálně patologických jevů formou sociálně-pedagogické práce s rizikovou a neorganizovanou mládeží v Praze)
 • 7 let volnočasové a sociální práce s dětmi v rodinném cetru Pexeso na Zbraslavi
 • 1 rok v azylové bydlení pro matky s dětmi (Olivova nadace)
 • Od roku 2014 jsem konzultantem v oblasti osobnostního a manažerského rozvoje ve firmách
 • Od roku 2019 pořádám terapeutické a osobnostně rozvojové semináře a individuální psychoterapii pro dospělé
 • 30 hodin stáže na docházkovém stacionáři pro psychosomatické pacienty na psychosomatické klinice Tulsia Clinic v Praze


Kurzy a školení (manažerská oblast): 

 • Rekvalifikační kurz Management 
 • 7 návyků skutečně efektivních lidí - osobní vedení 
 • Leadership - vedení druhých lidí 
 • 4 disciplíny realizace - strategický management 
 • 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu - life management


REFERENCE


"Zážitkové semináře Josefa Křížka patří k těm nejlepším a nejintenzivnějším, kterými jsem kdy prošla a na které budu vždy s láskou vzpomínat. Vždy perfektně připraveny, přitom vedeny s lehkostí, která navozuje pocit ryzí spontaneity. A zábavné - jak jsme se vždy nasmáli! A také si někdy poplakali, to když jsme si sáhli hlouběji do duše. Pepa je velice citlivý a empatický terapeut, přitom velmi profesionální, což mohu potvrdit i jako jeho klientka v rámci individuální terapie. Jsem mu a vždy budu velmi vděčná za jeho vedení, bez jeho pomoci už bych tu možná ani nebyla."

Mgr. Jana Cahová


"Semináře Zážitkové terapie jsou pro lidi neuvěřitelnou vzpruhou pro denní boj v tomhle upracovaném hektickém světě. Čirá radost a povzbuzení. Ale taky možnost, jak se neformálně a nenásilně potkat s pomocí, kterou člověk v oblasti psychoterapie zrovna potřebuje, ale boji se, je mu to trapné ... Nebo neví, kde by ji měl hledat. Nebo jako já, měl špatnou zkušenost s individuální terapií a tak zkusí aspoň seminář a šup najednou má kontakt na výborného terapeuta, kterého si může omrknout na semináři, než se s ním pustí do individuální konzultace svých problémů a tím se mu o moc ulehčí cesta k tomu si od někoho nechat pomoct."

Alena S.


"Josef Křížek je výborný terapeut, který umí empaticky naslouchat a jít po pravé podstatě problému. Ve své práci ve skupině využívá různé metody a cvičení, které pomáhají uvolnit emoce a zároveň pomoci k vystoupení ze své komfortní zony. Vždy se při jeho práci cítím v bezpečí, protože vím, že to, co dělá, dělá ze srdce a zároveň je profesionál..."

Andrea


"Josef Křížek je skvělý terapeut. Kombinace empatie, pochopení i střízlivého úsudku a vhledu do mých situací mi mnohokrát pomohla dané situace lépe nahlédnout, proplout jimi a poučit se z nich. Vřele doporučuji."

Pavla Nováková


Kontakt 


Ozvěte se mi

Budu rád za vaše připomínky, návrhy, dotazy nebo pozdravy. Na Vaše zprávy se pokusím odpovědět co nejdříve.


Můžete mě sledovat na Facebookové stránce "Jak Porozumět Sám Sobě":


Oblíbené citáty

"Ať se život zdá sebesložitější, vždycky zůstává něco, co můžeme dokázat a v čem můžeme uspět. To, jestli se člověk vzdá, nezáleží na okolnostech, ale jen na něm samotném." - Stephen Hawking


"Nemůžeš-li létat, běž, nemůžeš-li běžet, jdi, nemůžeš-li ani jít, plaz se. Ale ať už děláš cokoli, musíš se neustále pohybovat kupředu." - Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968


"Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme." - Seneca římský filozof - 4 - 65 př. n. l.


"Vaše mysl nemůže určit rozdíl mezi konstruktivními a destruktivními myšlenkami - pro váš duševní svět jsou stejné. Není záležitosti vaší mysli, jaké myšlenky produkuje - je to problém pro vás. Váš úspěch, uspokojení a naplnění to vše závisí na to jaké myšlenky převládnou ve vaší hlavě. Na co po většinu dne myslíte, tím se i po čase stanete." - James Lee Valentine autor knih o osobnostním rozvoji


"Šampióni nevznikají v posilovnách. Šampióni vznikají z něčeho, co mají hluboko v sobě - z touhy, snu a vize." - Muhammad Ali americký boxer 1942 - 2016


"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy." - Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882


"Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil." - Gail Sheehy 1937


"Učení není povinné, je dobrovolné. Zlepšování není povinné, je dobrovolné. Ale abychom přežili, musíme se učit. " W. Edwards Deming


"Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít." - Mark Twain americký spisovatel 1835 - 1910


"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý." - Henry Ford americký průmyslník 1863 - 1947


"Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte." - Anthony Robbins autor, herec, profesionální řečník 1960