PŘÍSPĚVEK K LÁSCE

06.07.2021


Láska je to, co každý z nás potřebuje. Dává nám sílu a naději. Vyživuje nás a hladí po duši. Toužíme po ní a nedokážeme bez ní šťastně žít. Je alfou a omegou, zrozením i navrácením se do spočinutí. Je silou i mírem. Radostí i smutkem. Láska nás naplňuje, léčí naše zranění, sytí nás a dává nám pocit smysluplnosti. Je tím základním, co nás ukonejší a co nás zároveň motivuje jít dál. Motivuje nás čelit nástrahám, udělat něco navíc a vzdát se svého sobectví. Láska je nádherným darem, který se musíme naučit dávat a přijímat, aby se nám tu společně lépe žilo.

V dnešní době potřebujeme vlídné slovo, přátelské obejmutí, upřímný úsměv a laskavé pohlazení. Příliš bylo stresu, nejistoty, špatných zpráv a strachu. Potřebujeme vyživit své srdce. Potřebujeme sdílet radosti. Potřebujeme zase žít své životy. Nikoli neohleduplně, marnivě, sobecky a zbytečně nebezpečně, ale "jen" tak, abychom měli pocit, že opravdu žijeme. Abychom měli pocit, že tu žijeme společně. S otevřenou náručí, s pochopením, tolerancí a s empatií vůči druhým. Darujme kus sebe a nechme, aby nás druzí obdarovali. 


Nejkrásnější věc na světě je, když najdete někoho, komu můžete říct vše, co se vám honí hlavou.

Naučme se lásku dávat a lásku přijímat. Všichni ji potřebujeme. Naše srdce je jako suchý květ, který potřebuje zalít vodou lásky. Naše vyprahlé nitro potřebuje vláhu a živiny, aby nezaniklo. Potřebuje cítit lásku! Potřebuje cítit, že naše životy nejsou lhostejné. Že někomu na nás záleží. Že jsme pro někoho důležití. Že nás někdo miluje. A zároveň že nám druzí nejsou lhostejní. Že nám na někom záleží. Že je pro nás někdo důležitý. Že někoho milujeme.

Každý z nás nosí úsměv, který mu dal někdo jiný.


Je na čase udělat něco pro lásku. Darujte kus sebe. Darujte druhému své vlídné slovo. Darujte pohlazení a vlídný úsměv. Pomozte někomu, když to potřebuje. Nabídněte se. Zajímejte se. Nebuďte lhostejní. Obejměte někoho a vyjádřete druhému, že ho máte rádi. Ať to pocítí. Ať to pocítíte vy. Propojte se a nechte tento posvátný okamžik proudit. Nechte sebe, ať naplníte takový okamžik láskou. Nepospíchejte. Setrvejte tak dlouho, jak bude třeba. Darujte a nechte se obdarovat. Ale nedělejte si nároky. Nevyžadujte, pokud druzí nechtějí. Láska musí být dobrovolná. Zármutek a nevraživost rozpusťte silou upřímného zájmu a laskavostí, ale netlačte a nenuťte. Nechte druhému svobodnou volbu a buďte trpěliví. Stejně tak druhý má svůj čas, než se rozhodne a odváží druhé obdarovat. Jen to nevzdávejte. Láska je nabídka, která může být přijata i odmítnuta. Ale když je odmítnuta dnes, nemusí být odmítnuta zítra. 

Když miluješ, co máš, tak máš vše, co potřebuješ.


Milujte a nechte se milovat. Šiřte lásku. Bez pocitu studu a bez povrchnosti. Milujte vřele a hluboce. A pokud máte pochybnosti, zahoďte je. Milujte i za maličkosti. Milujte za cokoli, co je milování hodné. Oceňte druhého, pochvalte a dejte to jasně najevo. A radujte se společně, že si vzájemně darujete lásku. Radujte se společně, že žijete. A věřte, že vždy existuje důvod, proč se radovat a milovat. Naučte se milovat jen to, že jste. A že tu jsou druzí s vámi. Tato doba nám ukázala, že hodně věcí není samozřejmost. A že život a naše zdraví jsou křehké. Projevujte vděčnost a děkujte za to, co máte. Nic není samozřejmost. A proto se naučte být vděční za to, co máte. Uvědomte si, co máte. A uvědomte si, na čem opravdu záleží. A pochopíte, že láska je to nejdůležitější. 


Někdy prostě jen potřebujeme objetí milované osoby a všechny naše starosti jsou rázem pryč.

Jaké osobě byste dnes mohli projevit laskavost? Komu byste mohli nabídnout pomoc? Nebo komu byste mohli jen naslouchat a pomoci tak s tíhou dnešního dne? Naopak kdo by mohl vyslechnout vás? Koho byte mohli požádat o podporu a o objetí? Stačí začít s něčím malým. A kolo laskavosti se pomalu bude roztáčet. Zkuste malou výzvu. Každý den někomu darujte kus sebe. Na malou chvilku. Stačí opravdová, upřímná pozornost a milý úsměv. Stačí zájem v podobě několika otázek. Stačí se snažit někoho opravdově pochopit a dát to dotyčnému najevo. Pěstujte přátelství, která za to stojí. Věnujte se sobě navzájem a tvořte tak o něco málo lepší svět.