Pomáhám zkvalitňovat 

životy lidí


Každý se někdy trápí a potřebuje pomocnou ruku. 

Někdo se potřebuje zorientovat ve složité životní situaci, jiní potřebují vyřešit tíživý psychický problém, se kterým si neví rady.

Profesionálně pomáhám těm, kteří potřebují psychosociální pomoc, koučink nebo podporu na cestě osobnostního růstu.

PSYCHOTERAPIE 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 KOUČINK

 FOKUSING

BIODYNAMICKÉ MASÁŽE 

SEMINÁŘE

Zajímá vás sebepoznání a péče o vlastní duši?

Získejte zdarma E-BOOK  !!!

Rádi byste se dozvěděli více o principech fungování vlastní duše? Chcete si lépe rozumět?

Potřebujete porozumět svému životu a jeho smyslu?

Zajímají vás témata sebepoznání, prožívání emocí, tajných mentálních programů, naplňování potřeb, poznání osobních hodnot a možnosti seberealizace? 


Vložte níže svůj e-mail a dostaňte unikátní E-book "Jak porozumět své duši" od autora Knihy o Duši aneb Jak porozumět sám sobě!


Čeká vás 30 stran zajímavého čtení!

Chci zaslat E-book!

Kniha o Duši: Jak porozumět sám sobě

Kniha znova v prodeji !!!

Články na blogu 

CESTY SEBEREALIZACE

Přečtěte si, co je nového
 

Znáte ze svého života situace, kdy máte fyzické těžkosti, ale žádný objektivní medicínský nález nebyl opakovaně nalezen? Cítíte tlak na hrudi, bolest žaludku, nemůžete se nadechnout, bolí vás hlava nebo záda? Copak ti neschopní doktoři nemůžou zjistit, co mi vlastně je? A co když příčina opravdu není v "těle", ale v naší mysli nebo v sociálním...

V životě jsou chvíle, kdy nás mohou zaskočit nepříjemnosti a problémy různého druhu. Buď je pro nás určitá současná situace těžko řešitelná vlastními prostředky nebo nás dostihnou stíny naší nezpracované minulosti a my už vlastními silami nedokážeme dále vzdorovat. Jsou období, kdy se už potřebujeme posunout dál a vykročit ze "začarovaného kruhu"...

Připravil jsem pro vás Knihu o duši a online kurz Duševní akademie


Kniha o duši: Jak porozumět sám sobě


Drazí čtenáři, představuji vám dílo pojednávající o duši člověka z pohledu psychologie a filosofie. Poznatky a zkušenosti jsem integroval do systému, který bude částečně sloužit i jako návod pro osobní orientaci ve své vlastní duši. Kniha je jakousi mapou, s níž budete moci lépe pochopit sebe sama a druhé lidi. Pomůže vám také začít k sobě přistupovat možná odlišným, zralejším a smysluplnějším způsobem. Kniha má za cíl objasnění některých témat naší psychiky a dát nám naději překonat některé nesnáze, s nimiž se potýkáme. I přes to, že pojem duše je těžko uchopitelný, jsem si jistý, že filosofie, psychologie a psychoterapie jsou disciplíny, které nám pomohou tento pojem dostatečným způsobem prozkoumat.

Budeme se bavit o tématu sebepoznání, identity, emocionálního prožívání, uvažování, o potřebách, hodnotách a osobních cílech a smyslu našeho života. Začneme od základů - jak historických, tak i osobních. Chápání duše vysvětlím v kontextu dob minulých a tehdejších přesvědčení. Navážeme s tématem sebepoznání jakožto východiska a nezbytné cesty k sobě samému. Řeč bude o významu, funkci a principu emocí, kognitivních funkcí, sebepojetí a dalších duševních instancí.


Ukážu vám, jak k sobě přistupovat, abyste žili vyrovnanější, spokojenější a smysluplnější život. Budu využívat i různé odborné zdroje a pohledy, které nejsou vždy mainstreamové, ale o to více jsou užitečné a funkční. Pokusím se, aby každá kapitola přinesla zajímavé a nové informace, jež mohou obohatit váš život. Věřím, že to bude dobrodružná cesta za pochopením sebe sama a naplněním vlastního života. 


Duševní akademie - online trénink


Duševní akademie tematicky navazuje na moji knihu. Ale je plnohodnotná i sama o sobě. Kniha byla zaměřena především teoreticky a vysvětluje mnohá tajemství naší duše. Duševní akademie je orientována spíše prakticky. Je v ní mnoho instruktážních videí, audionahrávek (relaxací, meditací a vizualizací), praktických cvičení a úkolů na každý týden.


Je to systematicky uspořádaný program, který je logicky poskládaný od základních vhledů do naší duše až po komplexnější a složitější témata. 


Program je sestaven tak, aby jednotlivé moduly na sebe navazovaly a postupně rozvíjely nabyté poznání a osobní zkušenost. 


Duševní akademie osahuje 17 lekcí. 


Můžete v ní najít tato témata:


 • psychohygiena a péče o sebe
 • zvládání stresu a uvolňování napětí
 • sebepoznání, sebepojetí a identita
 • konstruktivní práce s emocemi 
 • autenticita jako cesta k sobě
 • analýza a naplňování potřeb
 • odkrývání a stanovení hodnot
 • význam a stanovení osobní hranice
 • analýza myšlenek, názorů a postojů
 • analýza kognitivních schémat a mentální přeprogramování
 • práce s vnitřním dítětem a kritikem
 • sebeláska a vztah k sobě
 • vztahy a láska
 • objevování talentu a silných stránek
 • odhalování významu svého života
 • seberealizace
 • oslava a radost ze života


Chcete vědět víc o knize? 

Chcete vědět víc o akademii?