Pomáhám zkvalitňovat 

životy lidí


Každý se někdy trápí a potřebuje pomocnou ruku. 

Někdo se potřebuje zorientovat ve složité životní situaci, jiní potřebují vyřešit tíživý problém, se kterým si neví rady.

Profesionálně pomáhám těm, kteří potřebují psychosociální pomoc nebo podporu na cestě osobnostního růstu.

Zajímá vás sebepoznání a péče o vlastní duši?

Získejte zdarma E-BOOK  !!!

Rádi byste se dozvěděli více o principech fungování vlastní duše? Chcete si lépe rozumět?

Potřebujete porozumět svému životu a jeho smyslu?

Zajímají vás témata sebepoznání, prožívání emocí, tajných mentálních programů, naplňování potřeb, poznání osobních hodnot a možnosti seberealizace? 


Vložte níže svůj e-mail a dostaňte unikátní E-book "Jak porozumět své duši" od autora Knihy o Duši aneb Jak porozumět sám sobě!


Čeká vás 30 stran zajímavého čtení!

Chci zaslat E-book!

Kniha o Duši: Jak porozumět sám sobě

Posledních 15 kusů ! - prodej pouze na tomto webu !!!

Články na blogu 

CESTY SEBEREALIZACE

Přečtěte si, co je nového
 

Každý člověk v životě zažívá pocity úzkosti a je to naprosto v pořádku. Úzkosti, stejně jako jiné pocity, mají svůj dobrý účel, a pokud nejsou příliš intenzivní nebo dlouhodobé, jsou také prospěšné. Úzkost nás má podobně jako strach varovat před něčím nežádoucím, mobilizovat naše síly a chránit nás. Pokud však úzkostně reagujeme na neohrožující...

Víte, jak se deprese liší od běžného smutku a apatie? Jaké má charakteristické projevy? Díky čemu vzniká a udržuje se v naší mysli? A jakými způsoby je možné s depresí pracovat? Deprese má svá pravidla a zákonitosti. Je důležité pochopit principy jejího fungování a důsledně pracovat na její léčbě. Deprese není obyčejný smutek nebo lenost, ale je to...

Víte, jaký je rozdíl mezi úzkostí a úzkostnou poruchou? A jakými způsoby se úzkost pozná a jak se projevuje? Víte, kdy je úzkost ještě zdravá, a kdy je už patologická? Existuje hodně druhů úzkostných poruch, které by se měli psychoterapeuticky léčit, pokud ničí nebo ztěžují život svým nositelům a jich okolí. Možná budete překvapeni, jaké existují...

Připravil jsem pro vás Knihu o duši a online kurz Duševní akademie


Kniha o duši: Jak porozumět sám sobě


Drazí čtenáři, představuji vám dílo pojednávající o duši člověka z pohledu psychologie a filosofie. Poznatky a zkušenosti jsem integroval do systému, který bude částečně sloužit i jako návod pro osobní orientaci ve své vlastní duši. Kniha je jakousi mapou, s níž budete moci lépe pochopit sebe sama a druhé lidi. Pomůže vám také začít k sobě přistupovat možná odlišným, zralejším a smysluplnějším způsobem. Kniha má za cíl objasnění některých témat naší psychiky a dát nám naději překonat některé nesnáze, s nimiž se potýkáme. I přes to, že pojem duše je těžko uchopitelný, jsem si jistý, že filosofie, psychologie a psychoterapie jsou disciplíny, které nám pomohou tento pojem dostatečným způsobem prozkoumat.

Budeme se bavit o tématu sebepoznání, identity, emocionálního prožívání, uvažování, o potřebách, hodnotách a osobních cílech a smyslu našeho života. Začneme od základů - jak historických, tak i osobních. Chápání duše vysvětlím v kontextu dob minulých a tehdejších přesvědčení. Navážeme s tématem sebepoznání jakožto východiska a nezbytné cesty k sobě samému. Řeč bude o významu, funkci a principu emocí, kognitivních funkcí, sebepojetí a dalších duševních instancí.


Ukážu vám, jak k sobě přistupovat, abyste žili vyrovnanější, spokojenější a smysluplnější život. Budu využívat i různé odborné zdroje a pohledy, které nejsou vždy mainstreamové, ale o to více jsou užitečné a funkční. Pokusím se, aby každá kapitola přinesla zajímavé a nové informace, jež mohou obohatit váš život. Věřím, že to bude dobrodružná cesta za pochopením sebe sama a naplněním vlastního života. 


Duševní akademie - online trénink


Duševní akademie tematicky navazuje na moji knihu. Ale je plnohodnotná i sama o sobě. Kniha byla zaměřena především teoreticky a vysvětluje mnohá tajemství naší duše. Duševní akademie je orientována spíše prakticky. Je v ní mnoho instruktážních videí, audionahrávek (relaxací, meditací a vizualizací), praktických cvičení a úkolů na každý týden.


Je to systematicky uspořádaný program, který je logicky poskládaný od základních vhledů do naší duše až po komplexnější a složitější témata. 


Program je sestaven tak, aby jednotlivé moduly na sebe navazovaly a postupně rozvíjely nabyté poznání a osobní zkušenost. 


Duševní akademie osahuje 17 lekcí. 


Můžete v ní najít tato témata:


 • psychohygiena a péče o sebe
 • zvládání stresu a uvolňování napětí
 • sebepoznání, sebepojetí a identita
 • konstruktivní práce s emocemi 
 • autenticita jako cesta k sobě
 • analýza a naplňování potřeb
 • odkrývání a stanovení hodnot
 • význam a stanovení osobní hranice
 • analýza myšlenek, názorů a postojů
 • analýza kognitivních schémat a mentální přeprogramování
 • práce s vnitřním dítětem a kritikem
 • sebeláska a vztah k sobě
 • vztahy a láska
 • objevování talentu a silných stránek
 • odhalování významu svého života
 • seberealizace
 • oslava a radost ze života


Chcete vědět víc o knize? 

Chcete vědět víc o akademii?