Zveme vás na nové workshopy a aktivní meditace v 2. polovině roku 2023 !!!


Chcete načerpat nových sil, uvolnit se, pobavit se a zažít nevšední zážitky na cestě osobního růstu? Zveme vás na programy seberozvoje a sebepoznání skrze unikátní koncepty. Jaká témata vás letos čekají?


12.9. - Vybíjení napětí a práce se stresem (praktický prožitkový seminář)

26.9. - Biodynamická cvičení a terapeutická práce s tělem I

10.10. - Práce se strachem a úzkostí

24.10. - Meditace Kundalini Archetypes (antistres, léčení 7 archetypů člověka)

7.11. - Biodynamická cvičení a terapeutická práce s tělem II

14.11. - Objevování vlastních hranic (vnímání, hravé trénování a ochrana osobních hranic)

28.11. - Meditace ANO / NE (hluboké vyjadřování zdravého odmítání a bytostného přijetí)

12.12. - Vnitřní schémata a mentální programy (práce s negativními vnitřními přesvědčeními o sobě a jejich neutralizace)


 • Semináře a meditace pořádáme v úterky vždy od 19:00 na cca 2,5 hodiny
 • Místo konání: Praha, Hálkova ul., čajovna Šamanka
 • Registrace a více informací naleznete na Facebooku (stránka "Jak Porozumět Sám Sobě - Kniha o Duši"), případně mi napište přes kontaktní formulář níže a potvrďte svoji rezervaci na akci. 
 • Cena za seminář je 300,- Kč, za meditaci 200,- Kč. Platí se na místě.


Semináře se skládají z přístupů zážitkové pedagogiky, psychoterapie, expresivních technik, pohybu a biodynamických přístupů, relaxačních technik, fokusingu a aktivních meditací. 


Zde si můžete stáhnout PROGRAM plánovaných akcí:


Zde se můžete REGISTROVAT na konkrétní seminář nebo meditaci:

Pokud máte zájem o semináře a meditace i na rok 2024, můžete zde hlasovat o tématech. Dotazník je anonymní a výherní témata naplánuji na 1. polovinu roku. Děkuji za váš čas a za účast při hlasování! :-)


Pomáhám zkvalitňovat 

životy lidí


Každý se někdy trápí a potřebuje pomocnou ruku. 

Někdo se potřebuje zorientovat ve složité životní situaci, jiní potřebují vyřešit tíživý problém, se kterým si neví rady.

Profesionálně pomáhám těm, kteří potřebují psychosociální pomoc nebo podporu na cestě osobnostního růstu.

Zajímá vás sebepoznání a péče o vlastní duši?

Získejte zdarma E-BOOK  !!!

Rádi byste se dozvěděli více o principech fungování vlastní duše? Chcete si lépe rozumět?

Potřebujete porozumět svému životu a jeho smyslu?

Zajímají vás témata sebepoznání, prožívání emocí, tajných mentálních programů, naplňování potřeb, poznání osobních hodnot a možnosti seberealizace? 


Vložte níže svůj e-mail a dostaňte unikátní E-book "Jak porozumět své duši" od autora Knihy o Duši aneb Jak porozumět sám sobě!


Čeká vás 30 stran zajímavého čtení!

Chci zaslat E-book!

Kniha o Duši: Jak porozumět sám sobě

Prodej pouze na tomto webu !!!

Články na blogu 

CESTY SEBEREALIZACE

Přečtěte si, co je nového
 

V životě jsou chvíle, kdy nás mohou zaskočit nepříjemnosti a problémy různého druhu. Buď je pro nás určitá současná situace těžko řešitelná vlastními prostředky nebo nás dostihnou stíny naší nezpracované minulosti a my už vlastními silami nedokážeme dále vzdorovat. Jsou období, kdy se už potřebujeme posunout dál a vykročit ze "začarovaného kruhu"...

Připravil jsem pro vás Knihu o duši a online kurz Duševní akademie


Kniha o duši: Jak porozumět sám sobě


Drazí čtenáři, představuji vám dílo pojednávající o duši člověka z pohledu psychologie a filosofie. Poznatky a zkušenosti jsem integroval do systému, který bude částečně sloužit i jako návod pro osobní orientaci ve své vlastní duši. Kniha je jakousi mapou, s níž budete moci lépe pochopit sebe sama a druhé lidi. Pomůže vám také začít k sobě přistupovat možná odlišným, zralejším a smysluplnějším způsobem. Kniha má za cíl objasnění některých témat naší psychiky a dát nám naději překonat některé nesnáze, s nimiž se potýkáme. I přes to, že pojem duše je těžko uchopitelný, jsem si jistý, že filosofie, psychologie a psychoterapie jsou disciplíny, které nám pomohou tento pojem dostatečným způsobem prozkoumat.

Budeme se bavit o tématu sebepoznání, identity, emocionálního prožívání, uvažování, o potřebách, hodnotách a osobních cílech a smyslu našeho života. Začneme od základů - jak historických, tak i osobních. Chápání duše vysvětlím v kontextu dob minulých a tehdejších přesvědčení. Navážeme s tématem sebepoznání jakožto východiska a nezbytné cesty k sobě samému. Řeč bude o významu, funkci a principu emocí, kognitivních funkcí, sebepojetí a dalších duševních instancí.


Ukážu vám, jak k sobě přistupovat, abyste žili vyrovnanější, spokojenější a smysluplnější život. Budu využívat i různé odborné zdroje a pohledy, které nejsou vždy mainstreamové, ale o to více jsou užitečné a funkční. Pokusím se, aby každá kapitola přinesla zajímavé a nové informace, jež mohou obohatit váš život. Věřím, že to bude dobrodružná cesta za pochopením sebe sama a naplněním vlastního života. 


Duševní akademie - online trénink


Duševní akademie tematicky navazuje na moji knihu. Ale je plnohodnotná i sama o sobě. Kniha byla zaměřena především teoreticky a vysvětluje mnohá tajemství naší duše. Duševní akademie je orientována spíše prakticky. Je v ní mnoho instruktážních videí, audionahrávek (relaxací, meditací a vizualizací), praktických cvičení a úkolů na každý týden.


Je to systematicky uspořádaný program, který je logicky poskládaný od základních vhledů do naší duše až po komplexnější a složitější témata. 


Program je sestaven tak, aby jednotlivé moduly na sebe navazovaly a postupně rozvíjely nabyté poznání a osobní zkušenost. 


Duševní akademie osahuje 17 lekcí. 


Můžete v ní najít tato témata:


 • psychohygiena a péče o sebe
 • zvládání stresu a uvolňování napětí
 • sebepoznání, sebepojetí a identita
 • konstruktivní práce s emocemi 
 • autenticita jako cesta k sobě
 • analýza a naplňování potřeb
 • odkrývání a stanovení hodnot
 • význam a stanovení osobní hranice
 • analýza myšlenek, názorů a postojů
 • analýza kognitivních schémat a mentální přeprogramování
 • práce s vnitřním dítětem a kritikem
 • sebeláska a vztah k sobě
 • vztahy a láska
 • objevování talentu a silných stránek
 • odhalování významu svého života
 • seberealizace
 • oslava a radost ze života


Chcete vědět víc o knize? 

Chcete vědět víc o akademii?