Pomáhám zkvalitňovat životy lidí


Každý se někdy trápí a potřebuje pomocnou ruku. Někdo se potřebuje zorientovat ve složité životní situaci, jiní potřebují vyřešit tíživý problém, se kterým si neví rady. 


Profesionálně pomáhám těm, kteří                       potřebují psychosociální pomoc nebo podporu na cestě osobnostního růstu.

Chcete mít naplněnější a vitálnější každý den?

Získejte zdarma Check list !!!

Požádejte o Check list aktivit na každý den, které vám osvěží váš den, udrží vaší vitalitu, zdraví a spokojenost. Pokud budete tyto činnosti pěstovat každý den, již brzy ucítíte pozitivní změnu ve svém životě. 


Najděte si každý den čas na sebe a na to, co je opravdu nejdůležitější. Když budete každý den dělat vše, co je v tomto Check listu, vaše dny se zkvalitní a vy budete mít energii a chuť posouvat se v životě kupředu. 


Dejte šanci každý den sobě a tomu, na čem záleží nejvíce. Zanechte mi kontakt na sebe a já vám pošlu slíbený check list :-)

Kniha o Duši: Jak porozumět sám sobě

Posledních 20 kusů ! - prodej pouze na tomto webu !!!

Články na blogu 

CESTY SEBEREALIZACE

Přečtěte si, co je nového
 

Každý někdy máme potřebu vyjádřit své utrpení, neštěstí a smutek. Je přirozené projevit své emoce. Emoce k nám patří a jsou základním komunikačním prvkem, díky kterému si můžeme navzájem lépe rozumět a vcítit se do druhého. Emoce nám pomáhají také orientovat se a adaptovat se na změny. Proč je ale pro některé lidi tak těžké své emoce projevit? Proč...

Každý ví, kdy nastává oficiální (právní) dospělost. Je to změna v oblasti práv a povinností, člověku se otevírají nové možnosti a již od této doby za sebe každý nese plnou odpovědnost. S psychickou dospělostí je to jiné. Je více relativní a není tak jasně určená jako dospělost právní a biologická, která je dána ukončeným růstem těla a vyvinutím...

Existuje mnoho důvodu, proč nejsme ochotni slyšet, vidět, číst a cítit pravdu. Jsou tu objektivní (obecné) důvody, které můžou být překážkou porozumění, stejně tak jako subjektivní (osobní, subjektivně prožívané) důvody, které by nám jakoby "zakazovaly" porozumět pravdě nebo nás od ní odrazovaly. To, zda jsme či nejsme ochotni přijmout pravdu, ať...

Připravil jsem pro vás Knihu o duši a online kurz Duševní akademie


Kniha o duši: Jak porozumět sám sobě


Drazí čtenáři, představuji vám dílo pojednávající o duši člověka z pohledu psychologie a filosofie. Poznatky a zkušenosti jsem integroval do systému, který bude částečně sloužit i jako návod pro osobní orientaci ve své vlastní duši. Kniha je jakousi mapou, s níž budete moci lépe pochopit sebe sama a druhé lidi. Pomůže vám také začít k sobě přistupovat možná odlišným, zralejším a smysluplnějším způsobem. Kniha má za cíl objasnění některých témat naší psychiky a dát nám naději překonat některé nesnáze, s nimiž se potýkáme. I přes to, že pojem duše je těžko uchopitelný, jsem si jistý, že filosofie, psychologie a psychoterapie jsou disciplíny, které nám pomohou tento pojem dostatečným způsobem prozkoumat.

Budeme se bavit o tématu sebepoznání, identity, emocionálního prožívání, uvažování, o potřebách, hodnotách a osobních cílech a smyslu našeho života. Začneme od základů - jak historických, tak i osobních. Chápání duše vysvětlím v kontextu dob minulých a tehdejších přesvědčení. Navážeme s tématem sebepoznání jakožto východiska a nezbytné cesty k sobě samému. Řeč bude o významu, funkci a principu emocí, kognitivních funkcí, sebepojetí a dalších duševních instancí.


Ukážu vám, jak k sobě přistupovat, abyste žili vyrovnanější, spokojenější a smysluplnější život. Budu využívat i různé odborné zdroje a pohledy, které nejsou vždy mainstreamové, ale o to více jsou užitečné a funkční. Pokusím se, aby každá kapitola přinesla zajímavé a nové informace, jež mohou obohatit váš život. Věřím, že to bude dobrodružná cesta za pochopením sebe sama a naplněním vlastního života. 


Duševní akademie - online trénink


Duševní akademie tematicky navazuje na moji knihu. Ale je plnohodnotná i sama o sobě. Kniha byla zaměřena především teoreticky a vysvětluje mnohá tajemství naší duše. Duševní akademie je orientována spíše prakticky. Je v ní mnoho instruktážních videí, audionahrávek (relaxací, meditací a vizualizací), praktických cvičení a úkolů na každý týden.


Je to systematicky uspořádaný program, který je logicky poskládaný od základních vhledů do naší duše až po komplexnější a složitější témata. 


Program je sestaven tak, aby jednotlivé moduly na sebe navazovaly a postupně rozvíjely nabyté poznání a osobní zkušenost. 


Duševní akademie osahuje 17 lekcí. 


Můžete v ní najít tato témata:


 • psychohygiena a péče o sebe
 • zvládání stresu a uvolňování napětí
 • sebepoznání, sebepojetí a identita
 • konstruktivní práce s emocemi 
 • autenticita jako cesta k sobě
 • analýza a naplňování potřeb
 • odkrývání a stanovení hodnot
 • význam a stanovení osobní hranice
 • analýza myšlenek, názorů a postojů
 • analýza kognitivních schémat a mentální přeprogramování
 • práce s vnitřním dítětem a kritikem
 • sebeláska a vztah k sobě
 • vztahy a láska
 • objevování talentu a silných stránek
 • odhalování významu svého života
 • seberealizace
 • oslava a radost ze života


Chcete vědět víc o knize? 

Chcete vědět víc o akademii?

Rádi byste dostávali informace o novinkách? 

Přihlaste se k odběru!