Pomáhám zkvalitňovat životy lidí


Každý se někdy trápí a potřebuje pomocnou ruku. Někdo se potřebuje zorientovat ve složité životní situaci, jiní potřebují vyřešit tíživý problém, se kterým si neví rady.

Profesionálně pomáhám těm, kteří potřebují psychosociální pomoc nebo podporu na cestě osobnostního růstu.

Zajímá vás sebepoznání a péče o vlastní duši?

Získejte zdarma E-BOOK  !!!

Rádi byste se dozvěděli více o principech fungování vlastní duše? 

Chcete si lépe rozumět a pochopit sami sebe?

Zajímá vás sebepoznání, prožívání emocí, mentální programy, naplňování vlastních potřeb či hodnot a principy seberealizace? 


Vložte níže svůj e-mail a dostaňte unikátní E-book "Jak porozumět své duši" od autora Knihy o Duši aneb Jak porozumět sám sobě!


Čeká vás 30 stran zajímavého čtení!

Chci zaslat E-book!

Kniha o Duši: Jak porozumět sám sobě

Posledních 17 kusů ! - prodej pouze na tomto webu !!!

Články na blogu 

CESTY SEBEREALIZACE

Přečtěte si, co je nového
 

Kolem sebe můžeme mít osoby, které svým negativním přístupem a chováním mohou být toxičtí a velmi nároční společníci. Může se jednat o různé citové upíry, manipulátory, zneužívající psychopaty a jiné osoby, které nám mohou ničit život. Je důležité takové osoby rozpoznat a udržovat si zdravé hranice. Případně se umět od takových osob odloučit. Více...

Víte, proč si tvoříme názory a různá přesvědčení? Víte jakým způsobem dochází k jejich tvorbě a jak naše názory a postoje ovlivňují subjektivní vnímání a chápání světa? Ukáži vám, jak podléháme předsudkům a myšlenkovým zkreslením a co dělat pro to, abychom uvažovali více objektivně.

Každý někdy máme potřebu vyjádřit své utrpení, neštěstí a smutek. Je přirozené projevit své emoce. Emoce k nám patří a jsou základním komunikačním prvkem, díky kterému si můžeme navzájem lépe rozumět a vcítit se do druhého. Emoce nám pomáhají také orientovat se a adaptovat se na změny. Proč je ale pro některé lidi tak těžké své emoce projevit? Proč...

Připravil jsem pro vás Knihu o duši a online kurz Duševní akademie


Kniha o duši: Jak porozumět sám sobě


Drazí čtenáři, představuji vám dílo pojednávající o duši člověka z pohledu psychologie a filosofie. Poznatky a zkušenosti jsem integroval do systému, který bude částečně sloužit i jako návod pro osobní orientaci ve své vlastní duši. Kniha je jakousi mapou, s níž budete moci lépe pochopit sebe sama a druhé lidi. Pomůže vám také začít k sobě přistupovat možná odlišným, zralejším a smysluplnějším způsobem. Kniha má za cíl objasnění některých témat naší psychiky a dát nám naději překonat některé nesnáze, s nimiž se potýkáme. I přes to, že pojem duše je těžko uchopitelný, jsem si jistý, že filosofie, psychologie a psychoterapie jsou disciplíny, které nám pomohou tento pojem dostatečným způsobem prozkoumat.

Budeme se bavit o tématu sebepoznání, identity, emocionálního prožívání, uvažování, o potřebách, hodnotách a osobních cílech a smyslu našeho života. Začneme od základů - jak historických, tak i osobních. Chápání duše vysvětlím v kontextu dob minulých a tehdejších přesvědčení. Navážeme s tématem sebepoznání jakožto východiska a nezbytné cesty k sobě samému. Řeč bude o významu, funkci a principu emocí, kognitivních funkcí, sebepojetí a dalších duševních instancí.


Ukážu vám, jak k sobě přistupovat, abyste žili vyrovnanější, spokojenější a smysluplnější život. Budu využívat i různé odborné zdroje a pohledy, které nejsou vždy mainstreamové, ale o to více jsou užitečné a funkční. Pokusím se, aby každá kapitola přinesla zajímavé a nové informace, jež mohou obohatit váš život. Věřím, že to bude dobrodružná cesta za pochopením sebe sama a naplněním vlastního života. 


Duševní akademie - online trénink


Duševní akademie tematicky navazuje na moji knihu. Ale je plnohodnotná i sama o sobě. Kniha byla zaměřena především teoreticky a vysvětluje mnohá tajemství naší duše. Duševní akademie je orientována spíše prakticky. Je v ní mnoho instruktážních videí, audionahrávek (relaxací, meditací a vizualizací), praktických cvičení a úkolů na každý týden.


Je to systematicky uspořádaný program, který je logicky poskládaný od základních vhledů do naší duše až po komplexnější a složitější témata. 


Program je sestaven tak, aby jednotlivé moduly na sebe navazovaly a postupně rozvíjely nabyté poznání a osobní zkušenost. 


Duševní akademie osahuje 17 lekcí. 


Můžete v ní najít tato témata:


 • psychohygiena a péče o sebe
 • zvládání stresu a uvolňování napětí
 • sebepoznání, sebepojetí a identita
 • konstruktivní práce s emocemi 
 • autenticita jako cesta k sobě
 • analýza a naplňování potřeb
 • odkrývání a stanovení hodnot
 • význam a stanovení osobní hranice
 • analýza myšlenek, názorů a postojů
 • analýza kognitivních schémat a mentální přeprogramování
 • práce s vnitřním dítětem a kritikem
 • sebeláska a vztah k sobě
 • vztahy a láska
 • objevování talentu a silných stránek
 • odhalování významu svého života
 • seberealizace
 • oslava a radost ze života


Chcete vědět víc o knize? 

Chcete vědět víc o akademii?